Till startsida
Webbkarta

Om oss

Ny organisation för lärarutbildningen implementeras

Syftet med den nya organisationen är att göra lärarutbildningen till hela universitetets angelägenhet och att integrera den i den akademiska struktur som gäller för övriga utbildningar.
Från den 1 juli till och med 31 december 2016 pågår implementeringsarbetet. Under denna period hänvisar vi till etablerade kontaktvägar.

Läs mer om den nya organisationen för lärarutbildningen
 


 

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

LUN är ett universitetsgemensamt organ vars uppdrag är att samordna och säkerställa kvaliteten inom
universitetets lärarutbildningar.

Ansvar och uppgifter

Lärarutbildningsnämnden (LUN) är ett särskilt inrättat organ med ansvar för att samordna och säkerställa kvaliteten i universitetets yrkesutbildningar som leder till lärarexamen och för behörighetsgivande fortbildning. LUN samordnar och utvecklar också, i samråd med genomförande fakulteter och institutioner, andra fortbildningsinsatser med anknytning till läraryrket.

LUN har ansvar för att samordna, och säkerställa kvaliteten i den utbildning på forskarnivå som bedrivs inom Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). I nämndens ansvar ingår att, inom ramen för av universitetsstyrelsen tilldelade medel och uppdrag, ge uppdrag och fördela medel till berörda institutioner
samt årligen göra avräkning av institutionernas prestationer mot tilldelade medel . LUN har även ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningens organisation och formerna för samarbetet med huvudmän inom skolväsendet.

För mer information, se Göteborgs universitets arbetsordning

Lärarutbildningsnämndens organisation

Lärarutbildningsnämnden är ett beslutsorgan, inrättat av Göteborgs universitets styrelse. Ordföranden i Lärarutbildningsnämnden leder verksamheten inom nämndens ansvarsområde.

För beredning och genomförande av Lärarutbildningsnämndens beslut finns Lärarutbildningsnämndens kansli. Arbetet vid kansliet leds av en utbildningschef.

För frågor som rör samordning, utveckling och kvalitetssäkring inom respektive lärarprogram har Lärarutbildningsnämnden inrättat programråd. Respektive programråd leds av en programledare. Programledarna ingår i en programrådsgrupp som leds av Lärarutbildningsnämndens ordförande. Programledargruppen arbetar med programövergripande samordning och kvalitetssäkring mellan lärarprogrammen.

Lärarutbildningsnämnden samverkar på olika sätt med skolhuvudmännen och en samverkansorganisation har inrättats. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är placerat vid Lärarutbildningsnämnden. Regionalt utvecklingscentrum samordnar och utvecklar fortbildningsinsatser med anknytning till läraryrket. Till Regionalt utvecklingscentrum har två samverkansråd kopplats, ett med företrädare för externa intressen och ett med företrädare för berörda institutioner vid Göteborgs universitet. Till samverkansorganisationen hör också Samverkansgruppen för verksamhetsförlagd utbildning.

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) är ett universitetsgemensamt organ som organisatoriskt tillhör Lärarutbildningsnämndens ansvarsområde. Verksamheten leds av en föreståndare, som svarar inför Lärarutbildningsnämnden. Föreståndaren leder också arbetet i CUL:s ledningsråd. Till Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning har också kopplats ett temakollegium.

För mer information, se Lärarutbildningsnämndens arbetsordning

Kontaktinformation

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 135, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 5515

Lärarutbildningskonvent

En sammanslutning av samtliga lärosäten som bedriver lärarutbildning i landet. Läs om konventet under sidan Samverkan.

 

 

Sidansvarig: Heléne Norling|Sidan uppdaterades: 2016-07-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?