Till startsida
Webbkarta

Bolognaprocessen inom lärarutbildningen

Riksdag och regering har beslutat om en ny högskolereform som träder i kraft 1 juli 2007.

Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Förändringarna innebär att utbildningen delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, som bygger på varandra. Regeringen har tagit fram examensmål för generella examina, högskole- och kandidatexamen (grundnivå), magister- och masterexamen (avancerad nivå) och licentiat- och doktorsexamen (forskarnivå) samt konstnärliga examina inom de olika nivåerna. Därtill finns en rad yrkesexamina på grund- och avancerad nivå.
Det nya systemet bygger på framskrivning av lärandemål som ersätter syftesbeskrivningar i utbildningar och kurser.

Lärarutbildningen

Regeringen fattade den 22 mars 2007 beslut om ny struktur för lärarutbildningen.

Beslutet innebär att lärarexamen kan erhållas på grundnivå för yrkeslärare på gymnasiet, lärare i förskola, förskoleklass och fritidshem, för lärare i grundskolans tidigare år samt i modersmål. För en lärarexamen på grundnivå krävs 180-210 hp varav ett examensarbete om 15 hp (dvs. ingen skillnad jämfört med idag).

En lärarexamen på avancerad nivå kan erhållas för lärare i grundskolans tidigare år (240 hp), grundskolans senare år och i gymnasieskolan (270 – 330 hp)(dock inte yrkesämnen). För lärarexamen mot grundskolans senare år och gymnasiet krävs en resp två fördjupningar om minst 90 hp i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För en examen på avancerad nivå krävs minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå. Examensarbetet för avancerad nivå kan delas upp i två delar 15 15 hp vardera.

Övergångsregler

VAD GÄLLER FÖR STUDENTER ANTAGNA FÖRE DEN 1 JULI 2007 ?

Studenter antagna före 1 juli 2007 fortsätter sin utbildning enligt den utbildningsplan de är antagna till. Inga övergångar till det nya utbildningssystemet medges.
(Enligt beslut i UFL:s nämnd den 9 oktober 2007)

VAD GÄLLER FÖR ANTAGNING TILL FORSKARUTBILDNING fr o m HT07?

Kraven för grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning höjs den 1 juli 2007.
Enligt nya bestämmelser krävs examen på avancerad nivå om minst 240 hp, varav minst kurser om 60hp på avancerad nivå.

De som uppfyller det gamla behörighetskravet (120p högskoleutbildning el motsvarande) och har tagit ut sin examen före 1 juli har kvar sin grundläggande behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå fram till 2015.

Kursplanemallar

Kursplanemallar finns under Anvisningar för kursplaner i menyn till vänster. De matriser som presenterades på UFL:s informationsmöte den 1 februari finns att hämta på denna sidas högerkolumn. Där finns också de nya kurskoderna för inriktnings- och AUO-kurser. Observera att specialiseringskurser helt sköts av respektive institution.

UFL rekommenderar en användbar handledning med tillhörande tumregler för skrivandet av lärandemål. Handlingen är framtagen av NSHU och går att ladda ned på www.kursutveckling.se

Tveka inte att ta kontakt med oss på UFL:s kansli om du har frågor kring kursplaner. I första hand tar du kontakt med "din" LUR-handläggare.

LUR 1: Heléne Engberg

LUR 2 och 6: Magret Lundkvist

LUR 3, 4 och 5:   Tobias Petersson

Specialpedagogutbildningen

Specialpedagogiskt program är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare/pedagoger och inplacerad på avancerad nivå. Programmet syftar till att utbilda specialpedagoger och leder fram till specialpedagogexamen, som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Utbildningen är avsedd att leda till arbete inom pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning.

För mer information, klicka här>>

Masterutbildningar

  • Masterprogram för lärare och skolledare inriktat mot utbildningsledarskap, 120 hp

 

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?