Till startsida
Webbkarta

Kvalitetsarbete

Ny organisation för lärarutbildningen implementeras

Syftet med den nya organisationen är att göra lärarutbildningen till hela universitetets angelägenhet och att integrera den i den akademiska struktur som gäller för övriga utbildningar.
Från den 1 juli till och med 31 december 2016 pågår implementeringsarbetet. Under denna period hänvisar vi till etablerade kontaktvägar.

Läs mer om den nya organisationen för lärarutbildningen

All lärarutbildning vid Göteborgs universitet ska hålla hög kvalitet. En lärare som får lärarexamen från Göteborgs universitet ska vara väl rustad för den pedagogiska verksamhet han/hon är utbildad för. Den organisation, de processer och de verktyg som används för kvalitetsarbetet ska garantera hög kvalitet i lärarutbildningarna.

 

Organisation

Lärarutbildningsnämnden ansvarar för uppföljning, utveckling och säkring av kvalitet inom lärarutbildningarna. Lärarutbildningsnämnden beslutar om det system för kvalitetsarbete som ska tillämpas inom alla lärarprogram. Lärarutbildningsnämnden beslutar också om lärarutbildningsgemensamma regler för bland annat verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten inom lärarprogrammen. Programrådet för varje lärarprogram arbetar med strategisk samordning, utveckling och kvalitetssäkring inom respektive program. Kursansvariga institutioner ansvarar för att ge lärarutbildningskurser med hög kvalitet.

Audit - intern bedömning av av kvalitetsarbetet vid Lärarutbildningsnämnden

Sedan 2005 följer universitetsledningen vid Göteborgs universitet upp det samlade kvalitetsutvecklingsarbetet genom kollegial granskning med studentmedverkan i s.k. fakultetsaudits. Syftet är att bidra till utveckling såväl i den granskade som i granskarnas verksamheter. Våren 2014 genomfördes en audit av Lärarutbildningsnämndens kvalitetsarbete.

Auditrapport maj 2014

Processer och verktyg för kurs- och programuppföljning

Arbetet för att utveckla, följa upp och säkra hög kvalitet i lärarprogrammen bygger på på följande rutiner för uppföljning

Efter varje avslutad kurs ges studenterna möjlighet att fylla i en anonym kursvärdering. Resultat från kursvärdering, studenternas prestationer på kursen samt lärares synpunkter på kursen ligger till grund för kursrapport där förslag till kursutveckling ges. Alla kurser genomgår regelbundet kollegial granskning där lärare från andra delar av lärarutbildningen tillsammans med studenter granskar kursen och ger förslag till kursutveckling.

Efter varje avslutat läsår sammanställer programråden en programrapport där bland annat uppgifter om studenternas prestationer, studenternas synpunkter på programmen samt rådens analys av progression av kursernas innehåll i relation till examensmålen för programmet ligger till grund för förslag på utveckling av programmet. Programrapporten genomgår kollegial granskning och följs upp av Lärarutbildningsnämnden.

Information till kursansvarig institution

Lärarutbildningsnämnden arbetar kontinuerligt med att all information som berör kursansvarig institution inom lärarprogrammen ska finnas samlad och tillgänglig under dessa sidor. Detta rör bland annat

  • information gällande kursplaner inom lärarprogrammen
    (bl a information om samråd, kurskoder m.m.)
  • mallar för kursvärderingar och kursrapporter
  • regler för VFU och examensarbeten.

 

Om du har frågor, kontakta:

Karin Fogelberg
Karin.Fogelberg@gu.se
031-786 6318

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?