Till startsida
Webbkarta

Samverkan

Lärarutbildningsnämndens verksamhetsområden innefattar lärarutbildning inom sex olika program på grundläggande och avancerad nivå, två påbyggnadsprogram för lärare samt forskarutbildning av lärare inom Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Till detta kommer olika fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för lärare inom ramen för Regionalt utvecklingscentrum (RUC).

Utbildningarna och fortbildningsinsatserna förutsätter en väl fungerande samverkan såväl inom universitetet som med olika aktörer inom skolväsendet. Inom Göteborgs universitet deltar ett trettiotal institutioner vid sex olika fakulteter i lärarutbildningen. Lärarutbildningen är därigenom ett av Göteborgs universitets mest omfattande interna samverkansprojekt.

Göteborgs universitet samverkar kontinuerligt med företrädare för skolhuvudmän, skolor och förskolor (kommunala såväl som fristående) kring utbildningarnas utformning och innehåll liksom avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Samverkan sker bland annat med Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad men också med andra aktörer inom Västra Götalandsregionen.

Lärarutbildningsnämnden är också Skolverkets kontaktyta mot Göteborgs universitet, bland annat avseende frågor om behörighet för lärare, lärarfortbildning och skola på vetenskaplig grund.

Göteborgs universitet samverkar även med andra lärosäten kring lärarutbildning, bland annat genom det nationella Lärarutbildningskonventet.

Kontaktinformation

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 135, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 5515

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?