Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

FAQ Frågor och svar

Om ansökan

När kan jag ansöka?
Svar: Sista ansökningsdatum för antagning inför hösten är 15 april och antagning inför våren 15 oktober. Om dessa datum är på en helg flyttas sista ansökningsdag till närmast vardag efter. Kompetenskartläggningen på yrk.valiweb.nu kan du fylla i i god tid innan ansökan på antagning.se öppnar.

Hur ansöker jag?
Svar: Du ansöker i tre steg:

  1. Fyll i kompetenskartläggning över din yrkeserfarenhet på ValiWeb. På www.yrk.valiweb.nu ska du göra en kompetenskartläggning för att styrka din praktiska yrkeserfarenhet och din teoretiska utbildning inom de ämnen du söker till. ValiWeb steg för steg och följ dessa instruktioner
  2. Skicka in dina tjänstgöringsintyg/betyg som styrker din yrkeserfarenhet per post. Märk kuvertet "Yrk" och skicka till: Skellefteå kommun, ValiWeb CV, 931 85 Skellefteå
  3. Ansök på antagning.se samt bifoga kopior på det du skickat till ValiWeb (steg 2).


Ansökan till höstterminen är öppen 15 mars – 15 april. Anmälan till vårterminen är öppen 15 september – 15 oktober. Ser du inte dina betyg från gymnasiet/folkhögskola/vuxenutbildning på antagning.se under "mina sidor" eller går en utbildning på gymnasiet/vuxenutbildningen/folkhögskola som inte avslutas efter sista ansökningsdag måste du skicka in betygen senast senast den 1 december 2017 (för VT18), alternativt 21 juni 2018 (för HT18).

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Har du inte gjort alla stegen innan utsatt datum kan inte din ansökan behandlas.

Vilka förkunskaper krävs?
Svar: Grundläggande behörighet och särskild behörighet. Läs mer om behörighetskrav

Hur lång yrkeserfarenhet måste jag ha?
Svar: Det finns ingen exakt tidsgräns, men det krävs några år för att få ihop en kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet.

Vilka ämnen kan jag söka till?
Svar: Totalt finns det över 200 ämnen fördelade inom gymnasieskolans 12 yrkesprogram och inom vissa lokala yrkesinriktade gymnasieprogram. Du väljer att söka till det eller de ämnen som du anser att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i. Mer information om yrkesämnen.

Hur många antas?

Från VT16 tillämpas platsgaranti. Det innebär att alla sökande som uppfyller behörighetskravet blir antagna. Alltså görs inget urval bland behöriga sökande.

Vad ska mina intyg och betyg beskriva?
www.yrk.valiweb.nu får du svar på dessa och andra frågor som rör kompetenskartläggningen.

Om att Studera

Kan jag studera och arbeta samtidigt?
Svar: I Göteborg ges Yrkeslärarprogrammet på halvfart, distans så tanken är att du ska kunna studera och arbeta samtidigt. Varje termin är det 3 obligatoriska campusträffar i Göteborg. Totalt 5-6 dagar. Resterande tid är mer flexibel. Distansstudierna organiseras ofta genom basgrupper och med stöd av lärare i vår lärplattform GUL (Göteborgs universitets lärplattform). Arbetar du som obehörig yrkeslärare kan du göra den praktiska delen, VFU (den verksamhetsförlagda delen av utbildningen), i egen tjänst. För att underlätta arbetsbördan för dig under studierna kan din huvudman ansöka om statsbidrag för att du ska kunna gå ner i tjänst. Din huvudman kan också ansöka om resebidrag för att täcka dina resekostnader till campusträffarna i Göteborg.

Kan jag få bidrag för nedsatt arbetstid?
Svar: Ja, din skolhuvudman kan ansöka om statsbidrag och få ersättning för 12,5% av lönekostnader för en heltidsanställd lärare, förutsatt att lärarens arbetstid minskas med minst 25% under studierna. Bidraget kan sökas retroaktivt. Satsningen pågår fram till 2016. Skolhuvudmannen ansöker om statsbidraget hos Skolverket.

Kan jag få reseersättning?
Svar: Ja, din skolhuvudman kan ansöka om bidrag för resekostnader upp till 5000 SEK per termin. Bidraget kan sökas retroaktivt. Satsningen pågår fram till 2016. Skolhuvudmannen ansöker om resebidrag hos Skolverket.

Är campusträffarna obligatoriska?
Svar: Ja, varje termin är det 3 obligatoriska campusträffar i Göteborg. Totalt 5-6 dagar.

Hur är utbildningen upplagd?
Svar: Yrkeslärarprogrammet ges på halvfart vilket betyder att du läser 15 hp (högskolepoäng) per termin under tre års tid. Utbildningen omfattar totalt 90 hp och är uppdelad i 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning – VFU (praktik). Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan kommer ditt tidigare yrkeskunnande att knytas ihop med den nya kunskapen om att vara yrkeslärare. Du lär dig om skolans organisation, styrdokument och struktur, specifika frågor i och om yrkesutbildning och hur denna kan utvärderas, konflikthantering i skola och arbetsliv och hur du kan arbeta för elever i behov av särskilt stöd. Vidare lär du dig om bedömning, validering och betygsättning av elever i yrkesutbildning. Därutöver ingår VFU som innebär att delar av din utbildning genomförs på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen. Under handledning av en yrkeslärare får du pröva och utveckla din yrkeslärarroll utifrån din yrkeserfarenhet tillsammans med de kunskaper som du förvärvar genom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Du hittar studiegången med hela utbildningens upplägg på www.lun.gu.se/utbildning/yrk.

Kan jag förkorta mina studier?
Svar: Ja, det finns möjlighet att genomföra studierna på 2,5 år istället för tre år, en sk flexibel studiegång, genom att termin 5 och 6 läses parallellt vilket innebär helfartsstudier (30hp) den sista terminen. Du behöver inte bestämma dig för att läsa i snabbare takt förrän under programmets 4:e termin.

Kan jag tillgodoräkna mig tidigare studier?
Svar: Ja, studenter har i vissa fall rätt att tillgodoräkna tidigare högskolestudier i enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningen.

Får jag tillgodoräkna VFU-kurser om jag har arbetat som obehörig yrkeslärare?
Svar: Ja, du kan få tillgodoräkna dig VFU-kursen (LYVU11) under förutsättning att du har arbetat som obehörig yrkeslärare i de ämnen du antagits mot. Du ska ha arbetat i dessa ämnen i minst två år på minst halvtid under de senaste 5 åren innan du antogs till Yrkeslärarprogrammet. Studenten inlämnar ansökan om tillgodoräkning av kursen LYVU11 (7.5hp) till studievägledare först efter det att LYK10G är genomförd och LYK20G är påbörjad.

Sidansvarig: Gunilla Johnander Parlenvi|Sidan uppdaterades: 2017-09-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?