Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Förskollärarprogrammet

Som förskollärare är din roll att ge barnen förutsättningar för att själva upptäcka och förstå världen genom bland annat lek, drama och fantasi.  I utbildningen ingår också kurser i exempelvis språk och kommunikation,  matematik, hållbar utveckling och olika konstarter. Du får också med dig kunskaper om konflikthantering, ledarskap och sociala relationer. 

Det finns ett stort behov av utbildade förskollärare i samhället och vi hoppas att du vill bli ytterligare en av dem som söker till en av Göteborgs universitets mest efterfrågade utbildningar. Utbildningen riktas mot förskolans uppdrag, och bidrar till att ge förskollärare en tydlig yrkesidentitet.

Vid Göteborgs universitet bedrivs det omfattande forskning om små barns lärande (barnpedagogik). De flesta av universitetslärarna har utbildning på doktorsnivå vilket innebär att programmet vilar på vetenskaplig grund. Förskolepedagogiken vid Göteborgs universitet är också tydligt förankrad i förskoleyrket genom att många av de som undervisar på Förskollärarprogrammet har yrkeserfarenhet från förskolan. Utbildningen vilar därmed också på beprövad erfarenhet.

Förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet startar både höst- och vårtermin. Utbildningen, som är 3,5 år lång (210 hp) leder till förskollärarexamen och avläggs på grundnivå.

Utbildningen omfattar tre olika områden

 • utbildningsvetenskaplig kärna (60 högskolepoäng)
 • studier inom det förskolepedagogiska området (105 högskolepoäng), samt ett examensarbete (15 högskolepoäng)
 • verksamhetsförlagd utbildning (praktik) (30 högskolepoäng)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Inom utbildningsområde ingår fyra teman som tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke.

 • Lärande, utveckling och didaktik
 • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
 • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete.

Studier inom det förskolepedagogiska området

Dessa studier lägger grunden för den kunskap och kompetens som krävs för att möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling. Du läser kurser inom följande områden:

 • Barns lek, kommunikation och språk
 • Barns matematiska lärande
 • Lek, lärande, utveckling och omsorg
 • Samverkan med vårdnadshavare, förskoleklass, fritidshem och skola
 • Estetiska lärprocesser
 • Natur, miljö och teknik


I slutet av din utbildning kan du välja att fördjupa dig ytterligare inom 1-2 av dessa områden.

Självständigt arbete (examensarbete)

I utbildningen ingår ett självständigt arbete om 15 hp under den sista terminen. Syftet är att du ska blir rustad för ett kommande yrkesliv så att du kan arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)

Under din utbildning gör du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om totalt 20 veckor. Under din VFU får du pröva de teoretiska kunskaper, du fått under utbildningen, i praktiken. Du får också  reflektera över förskolläraryrkets olika sidor.

Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer, med stöd av din handledare, att få möjlighet att planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet i förskolan. Under din VFU  har du samma arbetstider som din handledare. I övriga kurser har du en större frihet att planera din studietid eftersom en del av utbildningen är självstudier.

Jag vill söka till programmet

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass (Länken går till Göteborgs universitets ansökningssidor)

Programansvar

Programansvarig fakultet

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Medansvarig fakultet

Konstnärliga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten

Programinstitution

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)

Programledare: Jonna Larsson

Kontakt Studievägledare

Förskollärarprogrammet

Eva Bergström
031-786 2052
Telefontid: mån-tors kl 9-10.
Pedagogen, Hus B, Läroverksgatan 15, 2 vån, B2233
Besökstid: mån-ons kl 10.30-12 drop-in eller besök enligt överenskommelse.
eva.bergstrom@ped.gu.se

Förskollärarprogrammet för yrkeserfarna

Lena Wendt
Tel: 031-786 2167
Telefontid: mån-tors kl 9-10.
Besöksadress: Pedagogen , Hus B, Läroverksgatan 15, 2 vån, B2233
Besökstid: mån-ons kl 10.30-12 drop-in eller besök efter överenskommelse.
E-post: lena.wendt@gu.se

Informationsblad om Förskollärarprogrammet (för utskrift)

Terminstider och kursplan

Student på Förskollärarprogrammet

I Studentportalen och i GUL finns info om terminstider, schema, litteraturlista med mera.

Sidansvarig: Gunilla Johnander Parlenvi|Sidan uppdaterades: 2018-03-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?