Inriktning fritidshem för yrkeserfarna - Lärarutbildning, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Inriktning fritidshem för yrkeserfarna

Inriktningen startar en gång per år, endast på höstterminer.

Utveckla dina kompetenser på fritidshemmet

Har du arbetat på fritidshem i flera år men saknar lärarbehörigheten? Höstterminer startar ett skräddarsytt lärarprogram för dig som har yrkeserfarenhet av fritidshemsverksamhet och vill studera men ändå arbeta kvar på deltid.

Vill du inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet? Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på barns styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana.

I utbildningen ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet. När du söker väljer du mellan bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller musik. Vilka ämnen som är valbara kan skifta mellan olika terminer.

Studieupplägg

Din yrkeserfarenhet ger dig tillgodoräkning av 30 hp. Du läser resterande 150 hp på drygt tre år. Studietakten är 75 procent, det motsvarar cirka 30 timmars studier/vecka.

En dag/vecka är förlagd på Göteborgs universitet i de högskoleförlagda kurserna. Det är samma veckodag under hela terminen. Resten av studierna bedrivs enskilt och i grupp med stöd i en lärplattform.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) gör du i fritidshem och skola under åtta till nio fasta sammanhållna dagar vid två tillfällen. Dessa kurser kräver sammanhängande närvaro på VFU-platsen alla kursdagar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är drygt tre år på 75 procent och består av:

  • Ämnesstudier fördelade över det Fritidspedagogiska området (60 hp) och det valda ämnet (30 hp)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp, varav 7,5 hp tillgodoräknas). Du studerar 52,5 hp.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp, varav 22,5 hp tillgodoräknas). Du studerar 7,5 hp

Ämnesstudier

Inom fritidspedagogiska kurser lär du dig om barns lek, relationer, barns uppväxt och fritid, kreativitet, skapande, språk, utomhuspedagogik och barns digitala världar. Inom ämnet musik fördjupar du ditt eget kunnande samtidigt som du lär dig hur elever lär och hur du som lärare kan undervisa i ämnet.

I ämnesstudierna ingår ett examensarbete (15 hp) under senare delen av utbildningen.

 

Valbara ämnen hösten 2020

Planerade valbara ämnen HT21

  • Bild
  • Musik

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som en röd tråd genom hela utbildningen och ger dig kunskap inom viktiga områden i ditt blivande yrke. Det är exempelvis konflikthantering, specialpedagogik, bedömning, utvärdering och styrdokument samt forskningsmetodik och skolväsendets historia och organisation.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör ett centralt moment i utbildningen vilket innebär att du deltar i arbetet på en skola. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att leda och undervisa på vetenskaplig grund. På den skola du tilldelats för din VFU får du handledning av lärare på plats. Genom samarbetet med handledaren och andra lärare på skolan utvecklas du i din roll som lärare.

VFU-kurser återkommer vid flera tillfällen under din utbildning. Sammanlagt motsvarar de studier om 7,5 hp (22,5 hp av totalt 30 hp tillgodoräknas).

Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Mer information om utbildningens innehåll

Examen och undervisningsbehörighet

Inriktningen omfattar 180 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på grundnivå med inriktning mot arbete i fritidshem. Utbildningen är en yrkesutbildning och krävs för att ansöka om legitimation som lärare.

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem samt i grundskolans årskurs 1–6 i ditt valda ämne.

Vidare studier

En yrkesexamen på grundnivå, 180 hp, ger dig behörighet att ansöka till studier på avancerad nivå, exempelvis ett masterprogram.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på lärare i fritidshem är stor vilket innebär att du har goda chanser till arbete efter avslutad utbildning. Från 1 juli 2019 är det krav på legitimation även för lärare i fritidshem.

Ansökningsinformation

Behörighet

Grundläggande behörighet Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1 1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 1a2.

Därutöver krävs tre års dokumenterad yrkeserfarenhet.

Tjänstgöringsintyg

För att kunna antas till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem med studietakt 75 procent krävs också tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998. Av dessa ska minst två år vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

När du söker på www.antagning.se måste du därför skicka in ett tjänstgöringsintyg.

Tjänstgöringsintyg inför programstart HT20

Intyget ska skickas till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Du kan även skanna in dokumentet enligt instruktioner på antagning.se

Skicka aldrig några original!
Gäller för dem som inte kan ladda upp sina dokument.

Vill du också ha ett av samhällets viktigaste jobb?

Träffa Johanna, Tim och Sofia som studerar till grundlärare på Göteborgs universitet.

Jag vill söka till programmet

Grundlärare inriktning fritidshem

Sidansvarig: Gunilla Johnander Parlenvi|Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?