Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Brobyggaren/Alternativ KPU FAQ

En ny snabb utbildningsväg ger fler lärare i matematik och och naturvetenskapliga ämnen genom samverkan mellan akademi och skola. Detta bidrar till en hållbar skolutveckling på vetenskaplig grund.

Varför har projektet kommit till stånd?
Målet med pilotprojektet är att fler ska bli ämnesbehöriga lärare inom matematik och det naturvetenskapliga området. Pilotprojektets långsiktiga mål är en över tid hållbar utveckling av såväl lärarutbildning som skola.

Vilka studenter är målgruppen för projektet?

Brobyggaren är en särskild utbildningsväg inom lärarutbildning för studerande med en akademisk utbildning i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Den vänder sig till studenter med höga studieambitioner som vill börja arbeta i skolan.

Vad heter utbildningen?
Alternativ KPU förhöjd studietakt Ma/NO.
Mer om utbildningen här

När startar utbildningen?

Den första kullen studenter startar VT15.

Vad kännetecknar utbildningen?
Den gör att redan ämneskunniga studenter inom matematik och naturvetenskapliga ämnen på ett år med intensiv studietakt kan ta examen med två utgångar: Utbildningen kan ge två examensutgångar: dels en ämneslärarexamen, dels, för studenter som så önskar, en masterexamen. Ett mycket nära samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad för att utveckla lärarutbildningen
Snabb studietakt, 125 %.

Vilka jobb kan studenterna få efter sin utbildning?
Olika lärartjänster inom grundskolan och/eller gymnasiet. De som tar ut en masterexamen får behörighet för forskarutbildning i berörda ämnen, vilket bidrar till en långsiktig kompetensutveckling inom området och ger den enskilde goda möjligheter att konkurrera om karriärtjänster inom läraryrket.

Hur ser samarbetet mellan akademin och skolan ut?
Pilotprojektet kännetecknas av mycket nära samarbete mellan akademi och skolväsende. Särskilt utvalda universitetsskolor inom grundskolan och gymnasiet i Göteborg är knutna till projektet och på dessa skolor skapas mötesplatser för såväl lärare från skolverksamheten som universitets lärare. På dessa skolor kommer det att finnas lokala lärarutbildare (LLU) som följer och stödjer studenterna under utbildningen.

Hur kommer detta projekt universitetets lärarutbildare till gagn?
Genom medverkan i utbildningen i nära anknytning till de utvalda universitetsskolorna möjliggör pilotprojektet även kontinuerlig kompetensutveckling för universitetets lärarutbildare inom matte-no-området.

Vilken roll spelar den verksamhetsförlagda utbildningen i projektet?
Den verksamhetsförlagda delen (VFU) av utbildningen har en central roll. VFU:ns upplägg ska möjliggöra en stark integrering mellan akademi och skolan. Kontinuerligt under utbildningen kan studenterna såväl reflektera kring och bearbeta sina erfarenheter från skolan tillsammans med universitetets lärarutbildare som pröva att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken med stöd av lärarna på skolorna.

Hur ser kopplingen till Stanford University ut?
Brobyggaren har inspirerats av lärarutbildningen vid Stanford University i USA. Stanfords lärarutbildning kännetecknas av en mycket nära samverkan mellan akademi och skola med en central roll för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, vilket är till ömsesidig nytta för såväl lärarutbildning som långsiktig skolutveckling.

Finns det andra universitet som jobbar så här?

Genom pilotprojektet medverkar Göteborgs universitet i ett internationellt nätverk av lärosäten som arbetar aktivt med förnyelse och utveckling av traditionell lärarutbildning.

Finns det någon forskning kopplad till Brobyggaren?
Erfarenheter och resultat från pilotprojektet kommer att beforskas, bland annat inom ramen för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) och dess forskarskola. Två doktorander är i nuläget knutna till projektet. Forskarna ska undersöka den lärarutbildning som bedrivs inom projektet och/eller följa lärarstuderande med bakgrund inom matematik, och det naturvetenskapliga området i mötet med professionen som lärare.

Hur bidrar projektet till utveckling av universitetets lärarutbildning?
Erfarenheter från pilotprojektet bidrar till att utveckla Göteborgs universitets lärarutbildning dels med avseende på frågor som rör samverkan med skolverksamheten såsom inrättande av universitetsskolor, utveckling av verksamhetsförlagd utbildning och fortbildning för lokala lärarutbildare och dels med avseende på kompetensutveckling av universitetets lärarutbildare.

Hur bidrar detta till en skola på vetenskaplig grund?
Erfarenheter från pilotprojektet bidrar också till en hållbar och långsiktig skolutveckling på vetenskaplig grund genom skolans täta kontakter med akademin.
 

Vem står bakom projektet?
Pilotprojektet är ett samarbete mellan Lärarutbildningsnämnden, Naturvetenskapliga fakulteten samt Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Göteborgs Stad.
 

Vilka är universitetsskolorna?
De skolor som är universitetsskolor idag är: Trulsegårdsskolan, Nordlyckeskolan, Hovåsskolan, Angeredsgymnasiet, Hvitfeldska gymnasiet, Skälltorpsskolan, Kålltorpsskolan, Santosskolan, Jättestensskolan, Schillerska gymnasiet.

I korthet: Pilotprojektet Brobyggaren ger:

  • fler kompetenta lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen i skolan
  • kompetensutveckling av lärare i skolan och långsiktig skolutveckling
  • kompetensutveckling av universitets lärarutbildare och långsiktig utveckling av lärarutbildningen
  • en sammanhållen utbildningsstruktur lärarexamen-masterexamen-forskarutbildning för studenter med grundexamen inom matematik och det naturvetenskapliga området
  • utökad samverkan mellan akademi och skola

 

Sidansvarig: Gunilla Johnander Parlenvi|Sidan uppdaterades: 2015-12-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?