Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt - för dig som brinner för ditt ämne

Våren 2015 startade Göteborgs universitet en variant av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Alternativ KPU har mycket hög studietakt och en nära anknytning till skolorna. Dessutom görs en vecka av VFU:n på ett science center.

Bristen på lärare i biologi, fysik, kemi, matematik och teknik är stor, och arbetsmarknaden är mycket god.

Alternativ KPU ställer högre krav på dig som student både när det gäller förkunskapskrav i form av en kandidatexamen och under själva utbildningen i och med att studietakten är 125 %. Att läsa på 125 % innebär en genomsnittlig arbetsinsats på ca 50 timmar per vecka. Flera kurser är schemalagda måndag-fredag kl 8-18.

Du läser 90 hp under ett år inklusive studier under en sommartermin med ett studieuppehåll på fyra veckor.

Intervju i Origo med en av studenterna som just gått ut utbildningen, Anna-Clara Rönner.
Hur har året varit?

– Intensivt och mångfacetterat. Utbild­ningen har varit väldigt bra och kvalificerad.

En examen mot åk 7-9 ger bredare behörighet
KPU har två examensutgångar:
• Grundskolan årskurs 7–9 två ämnen
• Gymnasieskolan ett ämne

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan i ditt 90 hp ämne. Med en examen mot gymnasiet blir du behörig i åk 7-9 och i gymnasiet.
En examen mot åk 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad. Läs mer under Lärarlegitimation och undervisningsbehörighet.

Utöka din behörighet i fler ämnen

Du kan söka till ett eller två ämnen inom KPU. Din lärarlegitimation kan däremot innehålla fler ämnen än det eller de ämnen du sökt till. Genom att läsa till undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb. Det är Skolverket som beslutar om så kallad utökad behörighet när du väl har en lärarexamen/lärarlegitimation. Se information från Skolverket

Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i fyra tematiska områden:

Lärande, utveckling, didaktik och ämne
• Didaktik, etik och språkutvecklande undervisning, 6.5 hp
• Didaktik inriktad mot matematik, naturvetenskap och teknik, 10 hp
• Didaktik med fördjupad inriktning mot Matematik, naturvetenskap och teknik, 3 hp
• Matematik, naturvetenskap och teknik i ett samhälls‐ och forskningsperspektiv, 4 hp
• Informations‐ och kommunikationsteknik, 7.5 hp
• Specialpedagogik, 4 hp

Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
• Bedömning och betygssättning, (ingår i didaktikkurserna)
• Utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete för ämneslärare, 8 hp

Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
• Interkulturell pedagogisk kompetens, 5 hp
• Leda individ och grupp, 7.5 hp

Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
• Lärarprofessionens grunder, 4.5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp och är fördelad på fem kurser:
• Att vara ämneslärare, 3 hp
• Lärarrollen i ett undervisnings‐ och omgivningsperspektiv, 7.5 hp
• Extramural undervisning, 1.5 hp
• Läraren som ledare, 7.5 hp
• Lärarrollen i ett helhetsperspektiv, 10.5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) parallell med de teoretiska kurserna under hela utbildningen

VFU:n (praktiken) ligger parallellt med de universitetsförlagda kurserna i programmet. Studenten har sin huvudsakliga placering vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad, på en så kallad universitetsskola. Dessa skolor har valts ut på grund av sina skolutvecklingsprojekt inom matte/NO.Till skillnad från ordinarie KPU är den verksamhetsförlagda delen tydligare integrerad med övriga kurser. Dessutom görs en vecka av VFU:n på Universeum, ett science-center.

Samtal och inspelningar av lektioner

Centralt är att du samtalar om dina erfarenheter med dina studiekamrater och lärare på universitetet och i skolan. Samtalen äger exempelvis rum i form av dialogseminarier på universitetsskolorna och diskussioner i Göteborgs universitets lärplattform. Under utbildningen används också egna och andras inspelade lektioner som underlag för diskussion och analys. Samtal och inspelningar är viktiga när du utvecklar din förmåga att undervisa ett ämnesinnehåll på ett utmanande sätt för elever med olika förutsättningar och behov.

Utbildningen är upplagd så att du ska lära dig undervisa i ditt ämne, men också utifrån en helhetssyn på elever och deras lärande över ämnesgränserna. Denna helhetssyn omfattar eleven sedd som medborgare. Utbildningen innehåller därför moment om skolans struktur och samhällsfunktion.

IKT och ledarskap på sommaren

Under sommarkurserna kommer du att lära dig om hur man använder Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Sommarperioden avslutas med en ledarskapskurs.

Lärarutbildningarna i Stanford och Oslo inspiration

Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkter i framgångsrika lärarutbildningsprogram som Stanford Teacher Educational Program (STEP) och PUPILS (Program for Utdanning av Pedagogiske faglærere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning), Oslo universitet.

Möt KPU-studenten Diego

Möt NO-läraren Eva

Lärarutbildningsbroschyr

Bli lärare hösten 2016 våren 2017, läs pdf

Beställ hem broschyrern Bli lärare i brevlådan gratis

Ansökan

Kompletterande pedagogisk utbildning startar varje vårtermin. Sök senast 15 oktober. Är 15/10 på en helgdag blir sista ansökningsdagen måndagen efter. Sök på antagning.se

Kontakt

Lärarutbildningens studievägledning
stvl.lararutb@gu.se

Studievägledning kring KPU >>

Ämnesfrågor kring naturvetenskap
Marie Strandevall
Utbildningsledare Naturvetenskapliga fakulteten
031-786 98 85
marie.strandevall@science.gu.se

Sidansvarig: Gunilla Johnander Parlenvi|Sidan uppdaterades: 2017-11-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?