KPU, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt - Lärarutbildning, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt

Jimmie Lindell, student vid KPU förhöjd studietakt, marinbiolog i botten.

Göteborgs universitet ger en variant av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med förhöjd studietakt för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen har en nära anknytning till skolor. Dessutom görs en vecka av VFU:n på ett science center.

Fler ämnen 2021 inom KPU förhöjd studietaktFrån och med våren 2021 kommer det även att vara möjligt för studenter som har med sig moderna språk (Ty, Fr, Sp), samt bild, slöjd och musik att läsa KPU förhöjd studietakt.

Mer information om detta läggs ut löpande. Kontaktperson: Programledare Håkan Kellgren hakan.kellgren@av.gu.seBristen på lärare i biologi, fysik, kemi, matematik och teknik är stor, och arbetsmarknaden är mycket god.

Förkunskapskravet är en kandidatexamen (se behörighetskrav) och studietakten är 125 % vilket innebär att du läser 90 hp under ett år.

Att läsa på 125 % innebär en genomsnittlig arbetsinsats på ca 50 timmar per vecka. Kurserna på programmet är vanligtvis schemalagda måndag-fredag kl 8-18 under hela höst- och vårterminen. Under sommaren är det ingen undervisning under fyra veckor.

Examen

KPU Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt har två sökalternativ:

 • Grundskolan årskurs 7–9 ett ämne
 • Gymnasieskolan ett ämne

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan i ditt 90 hp ämne. Med en examen mot gymnasiet blir du behörig i åk 7-9 och i gymnasiet.
En examen mot åk 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad. Läs mer under Lärarlegitimation och undervisningsbehörighet.

Utöka din behörighet i fler ämnen

Efter examen kan din lärarlegitimation innehålla fler ämnen än det ämne du sökte till KPU. Genom att läsa till undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb. Det är Skolverket som beslutar om så kallad utökad behörighet när du väl har en lärarexamen/lärarlegitimation. Se information från Skolverket

Programmets innehåll

Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i fyra tematiska områden:

Lärande, utveckling, didaktik och ämne

 • Didaktik, etik och språkutvecklande undervisning, 6.5 hp
 • Didaktik inriktad mot matematik, naturvetenskap och teknik, 10 hp
 • Didaktik med fördjupad inriktning mot Matematik, naturvetenskap och teknik, 3 hp
 • Matematik, naturvetenskap och teknik i ett samhälls‐ och forskningsperspektiv, 4 hp
 • Informations‐ och kommunikationsteknik, 7.5 hp
 • Specialpedagogik, 4 hp

Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete

 • Bedömning och betygssättning, (ingår i didaktikkurserna)
 • Utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete för ämneslärare, 8 hp

Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering

 • Interkulturell pedagogisk kompetens, 5 hp
 • Leda individ och grupp, 7.5 hp

Skolväsendets historia, styrdokument och organisation

 • Lärarprofessionens grunder, 4.5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp och är fördelad på fem kurser:

 • Att vara ämneslärare, 3 hp
 • Lärarrollen i ett undervisnings‐ och omgivningsperspektiv, 7.5 hp
 • Extramural undervisning, 1.5 hp
 • Läraren som ledare, 7.5 hp
 • Lärarrollen i ett helhetsperspektiv, 10.5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) parallell med de teoretiska kurserna under hela utbildningen. VFU:n (praktiken) ligger parallellt med de universitetsförlagda kurserna i programmet. Studenten har sin huvudsakliga placering vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad, på en så kallad universitetsskola. Dessa skolor har valts ut på grund av sina skolutvecklingsprojekt inom matte/NO. Dessutom görs en vecka av VFU:n på Universeum, ett science-center.

Samtal och inspelningar av lektioner

Centralt är att du samtalar om dina erfarenheter med dina studiekamrater och lärare på universitetet och i skolan. Samtalen äger exempelvis rum i form av dialogseminarier på universitetsskolorna och diskussioner i Göteborgs universitets lärplattform. Under utbildningen används också egna och andras inspelade lektioner som underlag för diskussion och analys. Samtal och inspelningar är viktiga när du utvecklar din förmåga att undervisa ett ämnesinnehåll på ett utmanande sätt för elever med olika förutsättningar och behov.

Utbildningen är upplagd så att du ska lära dig undervisa i ditt ämne, men också utifrån en helhetssyn på elever och deras lärande över ämnesgränserna. Denna helhetssyn omfattar eleven sedd som medborgare. Utbildningen innehåller därför moment om skolans struktur och samhällsfunktion.

Masterprogram för både lärarexamen och masterexamen

Vid Naturvetenskapliga fakulteten ges fyra masterprogram som kombinerar något av ämnena matematik, fysik, kemi och biologi med didaktik. Studierna inleds med en termin ämnesstudier på avancerad nivå. Därefter följer programmet Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt. Sista terminen avslutas med ett examensarbete inom ämnet.

Masterprogrammen inom naturvetenskap startar varje hösttermin.

Masterprogram som kombinerar ämnesstudier och lärarutbildning>>

Ansökan

Kompletterande pedagogisk utbildning startar varje vårtermin. Sök senast 15 oktober. Sök på antagning.se

Kontakt

Studievägledning kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

stvl.lararutb@gu.se
Studievägledning kontaktuppgifter och hitta rätt

Ämnesfrågor naturvetenskap

Har du frågor om de ämnen som du har läst ger behörighet till KPU är du välkommen att kontakta studievägledare för respektive ämnesinstitution.

Biologi

Peter Gulz, tel: 031-786 2524 eller Karin Karlsson, tel: 031-786 9852
E-post: studievagledare@biology.gu.se

Fysik och Teknik

Majken Lundqvist
Tel: 031-786 9143
E-post: majken.lundqvist@physics.gu.se

Kemi

Marie Kannius
Tel 031-786 3879
E-post: marie.kannius@cmb.gu.se

Matematik

Sonja Göc
Tel: 031-772 3505
E-post: svl.math@gu.se

Möt Diego - miljöutredaren som blev lärare

Möt NO-läraren Eva som blev färdig lärare på ett år

Sidansvarig: Karin Fogelberg|Sidan uppdaterades: 2020-01-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?